UL. SIKOREK 5

43-300 BIELSKO-BIAŁA

 

SOLARSOFT© 2024

Telemechanika

Zarówno instalacje fotowoltaiczne jak i innego rodzaju jednostki wytwórcze (np. kogeneratory), o mocach przekraczających 50kW, w celu ich przyłączenia do sieci dystrybucyjnej operatora OSD, wymagają systemów zdalnego nadzoru i sterowania nimi z poziomu systemów SCADA operatorów. Przyłączana jednostka wytwórcza musi posiadać system umożliwiający zdalne sterowania jej parametrami, takimi jak moc czynna, moc bierna, możliwość jej wyłączenia z poziomu dyspozytora sieci itp. Są to specjalistyczne usługi wymagające doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, a my to posiadamy. Pomagamy wykonawcom skoordynować wszelkie działania obejmujące zagadnienia telemechaniki.

 SOLARSOFT Bielsko - Biała